sunshine

Croeso i wefan Y Fro.

Twitter Logo eco schools Ysgolion Iach

School Council

School Council

 

Croeso i wefan Ysgol y Fro

Sefydlwyd Ysgol Y Fro ym 1996 fel ysgol ffederal, er mwyn diogelu'r ddarpariaeth addysg mewn ardal wledig. Mae ffedereiddio ysgolion gwledig yn galluogi trigolion pob pentref i addysgu'u plant o fewn y gymuned leol.  Mae'r gymuned yn elwa gan fod y plant  yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol fel Gwasanaethau Diolchgarwch,chwaraeon ac  Eisteddfodau a Sioeau lleol.

 

Caiff y plant eu haddysgu mewn dosbarthiadau bychain o ran nifer. Mae'r system hon yn galluogi'r plant i wneud ffrindiau gyda phlant eraill sy'n byw mewn cymunedau cyfagos. Mae hyn o fudd i blant Blwyddyn Chwech yn enwedig wrth iddyn nhw baratoi i barhau gyda'u haddysg mewn ysgolion cyfun lleol, yng nghwmni cylch eang o ffrindiau.

Eisoes derbyniodd Ysgol Y Fro adroddiadau llwyddiannus mewn dair arolwg. Mae llwyddiant y disgyblion presennol a chynddisgyblion fel ei gilydd yn adlewyrchu llwyddiant yr ysgol hon. Mae  ysgolion gwledig yn fodd i gadw cymuned wledig yn fyw.